Vrouwen zullen het niet toegeven maar ook zij snurken. Er is zelfs sprake van een stijgende trend. In de laatste vijf jaar is het aantal vrouwelijke snurkers met 75% toegenomen!

Uit onderzoek van het Belgische ‘Kliniek voor Snurken en Apneu‘ is gebleken dat het aandeel vrouwen die snurkt is gestegen van 20% in 2006 naar 35% in 2011. Als één van de oorzaken wordt er gewezen naar wisselende hormoonspiegels of een verhoogde BMI. Over het algemeen ligt de oorzaak aan de anatomie/bouw van de luchtweg en tong.

Klein kritisch puntje is dat dit wel een commerciële kliniek is. De vraag rijst dan op in hoeverre dit een onafhankelijk onderzoek is. Desondanks staat het als een paal boven water dat zowel man als vrouw snurkt. Simpele oplossing is het gebruik van oordopjes tegen snurken.