Eindelijk is het zo ver! Er worden goede stappen gezet om de kans op gehoorbeschadigingen te beperken. Vandaag, 14 februari 2014, wordt er namelijk een convenant gesloten tussen de organisatoren van muziekevenementen, poppodia en staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit convenant worden diverse afspraken gemaakt en wordt vastgesteld dat het volume tijdens concerten, dancefeesten en bij poppodia flink omlaag gaat.

Gehoorschade

Uit onderzoek van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 810.500 Nederlanders zich weleens bij de huisarts hebben gemeld met klachten en problemen met hun gehoor. Niet iedereen gaat gelijk met klachten over het gehoor naar de dokter, dus dit aantal betreft een onderschatting. Daarnaast komt er uit het onderzoek heel duidelijk naar voren dat gehoorschade bij jongeren door te harde muziek een groeiend probleem is. Dit gebeurt voornamelijk tijdens het stappen maar ook door het dragen van MP3-spelers. Staatssecretaris van Rijn heeft zich dit lot heel erg aangetrokken en wilt daarom het probleem bij de bron aanpakken.

Aanpak gehoorbeschadiging bij concerten

Om gehoorschade bij jongeren in de toekomst te voorkomen, moet de volumeknop tijdens concerten, dancefeesten en in discotheken en kroegen omlaag. Als je vandaag de dag een avondje gaat stappen kan het volume namelijk oplopen tot wel 130 decibel. Dit is te vergelijken met een opstijgend vliegtuig en iedereen begrijpt natuurlijk dat als je daar de hele avond in verblijft je na afloop een vreselijke piep in je oren hebt.

Van Rijn: &ldquo Met dit convenant draaien we de volumeknop terug naar een niveau waar muzikanten, barpersoneel en bezoekers met de juiste gehoorbescherming de hele avond veilig in kunnen verblijven. Ik waardeer het dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bij zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten.”

Draag gehoorbescherming

Mocht hij geen verbeteringen zien, dan gaat hij wettelijke maatregelen overwegen. Dit zijn veelbelovende woorden van staatssecretaris van Rijn. Het maximale volume wordt teruggebracht naar 103 decibel. Dit is al acceptabeler, maar het is nog steeds erg luid om een avond zonder oordoppen in door te brengen. Wees je bewust van de gevolgen van gehoorschade want zoals van Rijn ook al te kennen geeft is voorkomen beter dan genezen. Want een gehoorbeschadiging is niet te genezen. Bescherm daarom je oren en draag PartyPlug oordoppen.

Bron: RIVM &ampVWS