De meeste Alpine producten zijn voorzien van een zegel. Deze producten kunnen in verband met hygiëne niet geretourneerd worden als deze verzegeling verbroken is. Is een artikel kwalitatief niet in orde, neem dan contact met ons op.

RETOURNEREN

Je hebt een verkeerd product ontvangen

Wij stellen je bestelling met de grootst mogelijke zorg samen. Heb je toch een verkeerd artikel ontvangen, dan vragen we je het product te retourneren met ons herroepingsformulier. De kosten voor het terugsturen storten wij terug op je bankrekening. Vermeld hiervoor op het herroepingsformulier duidelijk jouw volledige IBAN nummer en de gemaakte kosten. Voor het nasturen van het juiste product rekenen wij uiteraard geen verzendkosten.

Je hebt een verkeerd product besteld

Het kan voorkomen dat je zelf een verkeerd product bij ons hebt besteld. In dat geval kun je het artikel aan ons retourneren met ons herroepingsformulier. Wij zullen de aankoopprijs en de verzendkosten van de artikelen terugstorten op je bankrekening. De verzendkosten die je zelf maakt om het product naar ons terug te sturen zijn voor je eigen rekening.

Je wilt een retourzending melden

Maak gebruik van ons herroepingsformulier. Heb je een opmerking over het product? Stuur dan eerst een e-mail naar consument@alpine.nl

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou. Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Je zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Daarbij zal je de verzegeling niet breken. Als je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Alpine Nederland B.V. retourneren, conform de door Alpine Nederland B.V. verstrekte instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, dien je de kosten voor de retourzending zelf te dragen. Stuur je de complete bestelling retour dan ontvang je het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de bestelling terug. Stuur je alleen een deel van de bestelling terug, dan zal het aankoopbedrag van het desbetreffende product exclusief de betaalde verzendkosten van de bestelling teruggestort worden. De terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien je niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Alpine Nederland B.V. alleen worden uitgesloten indien Alpine Nederland B.V. dit duidelijk in het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.