Burendag staat nog vers in het geheugen of het volgende bericht verschijnt in de media: ā€œGeluidsoverlast vaker oorzaak van burenruzieā€. Van spelende kinderen en de stereo-installatie tot aan het drumstel en de stofzuiger, geluidsoverlast kan erg vervelend zijn. Op langere termijn kan het zelfs je woongenot schaden en leiden tot gezondheidsklachten.

Het Friesch Dagblad constateerde vorige week dat steeds vaker geluidsoverlast ten grondslag van burenruzies ligt. Dit komt volgens co&oumlrdinator Jelle Lammers van Buurtbemiddeling Leeuwarden door de recessie. Meer mensen zitten zonder werk, zitten dus vaker thuis en hebben daardoor ook een korter lontje.

Buurtbemiddeling is een initiatief dat steeds meer gemeenten opnemen. Het is een laagdrempelige methode om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en zijn er voor allerlei soorten burenruzies. De getrainde vrijwilligers zorgen dat buren weer in gesprek met elkaar komen. In Friesland leidt dit in 68% van de gevallen tot een oplossing. Mocht je er dan nog niet uitkomen dan kan je altijd nog het Juridisch Loket inschakelen.