In het dagelijkse leven worden jongeren en volwassenen vaak blootgesteld aan hard geluid. Of het nou op concerten, schoolfeesten, in clubs, of door het gebruik van muziekspelers gebeurt – op lange termijn zul je hierdoor permanente gehoorschade oplopen. Nadat in 2014 het convenant werd afgesloten, om gehoorschade tijdens het uitgaan onder de aandacht te brengen, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 november 2015 het actieplan preventie gehoorschade opgesteld. Wij hebben de drie belangrijkste pijlers uit dit actieplan even voor je samengevat.

Wat weet jij over het gehoor?

Het actieplan stelt: voorlichting over gehoorbescherming en gehoorschade is essentieel. Ben je een leraar? Dan ga je in de toekomst een opleiding volgen om meer over de preventie van gehoorbeschadiging te weten te komen. Zo kun je vervolgens de opgedane kennis gebruiken en met behulp van pakkende, leerzame lesprogramma’s de kinderen beter toelichten. Ben je werkzaam binnen de muziekbranche of bezoek je veel muziekevenementen? Dan zullen er ook voor jou voorlichtingsprogramma’s beschikbaar worden gesteld. Om dit te kunnen realiseren zullen gemeenten ook een belangrijke rol gaan spelen in de voorlichting over gehoorschade.

Wat is veilig voor je oren?

Naast de voorlichting is het belangrijk dat we zorgen voor een veilige omgeving voor het oor. Daarbij moet je denken aan het instellen van maximale geluidsniveaus in vrije tijds- en werkomgevingen (nee, gek genoeg zijn die er officieel nog niet). Het uitgangspunt hiervoor zullen de in het convenant afgesproken maximale geluidsniveaus zijn. Ben je een frequent bezoeker van muzieklocaties? Dan zal je steeds vaker bewustwordingscampagnes tegen komen, zoals de campagne I love my ears. Naast de focus op de muziekevenementen, wordt er ook aandacht besteed aan het effect van mp3-spelers op je gehoor. Hier zullen in de toekomst strengere eisen voor volumebegrenzers gaan gelden.

Preventie, preventie, preventie!

Het realiseren van goede voorlichting en een veilige omgeving voor ons gehoor creëren houdt ook in dat we nog beter moeten gaan controleren hoe lawaaidoofheid voorkomen kan worden door er meer onderzoek naar te doen. Werk je in een omgeving met veel lawaai? Dan zul je waarschijnlijk om de 4 jaar een medisch onderzoek ondergaan. Voor de jongeren zal een gehoortest geregeld worden via het basispakket van de Jeugdgezondheidszorg. Iedereen, zowel jongeren als volwassenen, kunnen hiernaast op eigen initiatief het gehoor bij de huisarts of audicien laten testen.

Wanneer hebben we het doel bereikt?

Het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgestelde actieplan is in onze ogen een goede start voor de bewustwording over gehoorschade en gehoorbescherming. Maar het is in onze ogen nog niet helemaal compleet. Nu wordt de focus alleen gelegd op kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen. We moeten echter niet vergeten dat bescherming al begint bij een ongeboren baby. Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan te luide muziek of luide geluiden van bijvoorbeeld een boormachine (die kinderkamer moet immers worden ingericht), dan kan dit voor de baby gehoorschade als gevolg hebben. Maar niet alleen hard geluid door festivals, concerten of discotheken heeft negatieve gevolgen voor je gehoor. Het frequent luisteren naar een mp3-speler heeft grote gevolgen voor je gehoor. Dit gegeven blijft enigszins onderbelicht in het actieplan. Continu luisteren naar luide muziek direct op je oren, zonder je oren rust te geven tussendoor, leidt sneller tot gehoorschade dan de meeste mensen zich realiseren. Dit is een van de grootste boosdoeners als je het hebt over gehoorschade onder jongeren.

Kortom, het actieplan is absoluut een stap in de goede richting maar we moeten niet vergeten dat het beschermen van je gehoor al heel vroeg in het leven van belang kan zijn. De hele cyclus van kindertijd naar je puberteit tot aan je volwassenheid zullen we moeten aanspreken met het actieplan.