Uit recent onderzoek is gebleken dat slechts een klein aantal van de Franse hoornisten gehoorbescherming draagt. Dat is opmerkelijk te noemen aangezien onder orkestmusici hoornisten het grootste risico op gehoorschade lopen.

Voor het onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal of Occupational and Environmental Hygiene werden 142 Franse hoornblazers onderzocht. Van deze groep had 11-22% een bepaald niveau van gehoorschade en als er werd gekeken naar jongere spelers steeg dat aantal, na leeftijdscorrectie, naar 17-33%. Slechts 18% van de hoornisten draagt gehoorbescherming maar zelfs binnen die groep gebruikers is het gebruik niet adequaat. Van deze 18% gaf 81% aan ”soms” gehoorbescherming te dragen en 50% gebruikt standaard schuimoordopjes. De onderzoekers gaven aan dat in plaats daarvan de hoornblazers beter speciale filteroordoppen of otoplastieken kunnen gebruiken.

Al een gering gehoorverlies kan leiden tot overgevoeligheid van het gehoor, het niet horen van bepaalde toonhoogtes en tinnitus en dat kan grote gevolgen hebben voor de carrière van een muzikant. Het is dus als muzikant, en in het bijzonder als hoornist, van groot belang om je gehoor goed te beschermen.