De meeste Alpine producten zijn om begrijpelijke hygiënische redenen voorzien van een zegel. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden indien deze verzegeling verbroken is. Mocht een artikel technisch defect zijn, dan kun je contact met ons opnemen.

Regels omtrent retourneren

Je hebt een verkeerd product ontvangen

Wij stellen je bestelling met de grootst mogelijke zorg samen. Mocht je desondanks toch een artikel krijgen dat je niet hebt besteld dan willen we je vragen dit aan ons te retourneren met ons herroepingsformulier. De verzendkosten storten wij terug op je bankrekening. Voor het alsnog toesturen van het juiste product rekenen wij uiteraard geen verzendkosten.

Je hebt een verkeerd product besteld

Het kan voorkomen dat je zelf een verkeerd product bij ons hebt besteld. In dat geval kun je het artikel aan ons retourneren met ons herroepingsformulier. Wij zullen de aankoopprijs en de verzendkosten van de artikelen terugstorten op je bankrekening. De verzendkosten die je zelf maakt om het product naar ons terug te sturen zijn voor je eigen rekening.

Je wilt een retourzending melden

Voordat je jouw bestelling terugstuurt dien je eerst telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen om je retourzending te melden. Je kunt e-mailen of bellen naar 0346 – 333350. Vergeet niet om gebruik te maken van ons herroepingsformulier.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou.

Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Je zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Daarbij zal je de verzegeling niet breken. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Alpine Nederland B.V. retourneren, conform de door Alpine Nederland B.V. verstrekte instructies.

Kosten in geval van herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien je niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Alpine Nederland B.V. alleen worden uitgesloten indien Alpine Nederland B.V. dit duidelijk in het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief