Gevolgen gehoorschade

Permanente gehoorschade is een vorm van slechthorendheid en ontstaat door fysieke schade aan je gehoor.

Als je bijvoorbeeld te lang blootstaat aan geluid van meer dan 80 decibel, dan gaan de trilhaartjes in het slakkenhuis kapot. Ze breken af door de te harde trillingen, net zoals een boom ontwortelt tijdens een storm. Je hebt dan een permanente gehoorschade want de trilhaartjes groeien niet meer aan.

Gebruik bij permanente gehoorschade altijd gehoorbescherming om erger (doofheid) te voorkomen. Bekijk onderstaande infographic ter verduidelijking hoe gehoorschade ontstaat.

Gehoorschade gevolgen - Alpine Hearing Protection

AANBEVOLEN GEHOORBESCHERMING

Top