Wat is geluid?

Wat is geluid?

Geluid ontstaat door het trillen van de lucht.

 

Als je bijvoorbeeld op een trommel slaat, zie je het trommelvel bewegen. Daardoor ontstaan er kleine veranderingen in de luchtdruk waardoor de lucht begint te trillen. Geluid plant zich voort via geluidsgolven, net zoals water zich voortplant via watergolven. En net als water kan geluid terugkaatsen via een muur of om een boom heen buigen.

 

Geluid kan zich ook onder water voortbewegen door kleine verschillen in waterdruk. Het menselijk oor is daarvoor niet geschikt, maar een walvis kan onder water uitstekend horen. Wist je dat geluid onder water zelfs verder draagt dan boven water?

 

Luister hier maar eens naar het geluid van een walvis.

Nieuw